Imieniny obchodzą:
Najnowsze
Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj
środa, 23 lipca 2014 11:43

Podstawowe informacje

Wniosek

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

 
Gmina Zakrzówek będzie miała herb PDF Drukuj
poniedziałek, 21 lipca 2014 19:25

18 lipca 2014 roku, po wieloletnich staraniach,  Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną opinię o projektach herbu, flag i pieczęci gminy Zakrzówek.

Herbem Gminy Zakrzówek będzie tarcza późnogotycka (hiszpańska), o proporcjach wysokości do szerokości 7:6, w której, w błękitnym polu widnieje postać św. Mikołaja w ceremonialnym stroju biskupim z mitrą na – otoczonej złotą aureolą - głowie i wierzchnią szatą ozdobną w postaci swobodnie spływającego z ramion czerwonego płaszcza (pluviale), spiętego na piersiach ozdobną zapinką (fibulą) oraz z białą albą. W prawej ręce św. Mikołaj trzyma pastorał złoty (żółty), w lewej zaś księgę Ewangeliarza w czerwonej oprawie z ułożonymi na niej trzema złotymi kulami w układzie 2:1.

Podstawą do wydania opinii przez ministra była uchwała działającej przy MAiC Komisji Heraldycznej, która na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014r., w oparciu o przedstawione uzasadnienie herbu i projekty graficzne, oceniła jego zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wydała pozytywną opinię. Autorem koncepcji historyczno-heraldycznej herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek jest mieszkaniec gminy Zakrzówek, historyk, Pan dr Henryk Krawiec, który wraz z nauczycielką plastyki z ZS w Zakrzówku – Panią Haliną Świątkowską oraz przy pomocy grafika Pana Marcina Dzierzkowskiego, opracował pierwowzór herbu. Stworzenie ostatecznych wersji graficznych symboli gminy powierzono firmie specjalizującej się w heraldyce i weksylologii.

Kolejnym krokiem jest ustanowienie herbu, flag i pieczęci gminy przez Radę Gminy Zakrzówek. Na wniosek Wójta Gminy Zakrzówek -  Grzegorza Lemiechy, projekt stosownej uchwały znalazł się w porządku obrad Rady Gminy Zakrzówek na sesji w dniu 30 lipca 2014 roku.

 
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia PDF Drukuj
piątek, 18 lipca 2014 13:04

W ostatnich dniach Gmina Zakrzówek przystąpiła do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia”. Zadanie to jest kontynuacją zakończonej już in...westycji dotyczącej budowy stacji wodociągowej w Studziankach, przebudowy stacji wodociągowej w Majdanie-Grabinie oraz sieci wodociągowej łączącej oba te wodociągi.

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie przy współudziale środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Całkowity koszt inwestycji po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyborze wykonawcy wynosi 325 971,44 zł, a kwota pomocy ze środków europejskich: 198 763,07 zł.
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na kwiecień 2015 r.

 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2731 L w Majdan – Grabinie PDF Drukuj
piątek, 18 lipca 2014 13:02

W dniu 16 lipca 2014 r. rozpoczęła się realizacja zadania wspólnego Gminy Zakrzówek oraz Powiatu Kraśnickiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2731 L w Majdan – Grabinie”. Zadanie o łącznej wartości 180 tys. zł zostanie zrealizowane na o...dcinku o długości 765 metrów. Prace będą polegały na odnowieniu nawierzchni drogi, poprzez rozłożenie nowej warstwy bitumicznej. Gmina Zakrzówek partycypuje w kosztach inwestycji w wysokości 80 tys. zł. Modernizacja powyższej drogi przyczyni się skutecznie do usprawnienia dojazdu mieszkańców miejscowości Majdan–Grabina, Studzianki, Studzianki–Kolonia do Zakrzówka, a także pośrednio do Kraśnika oraz Lublina.

 

Galeria zdjęć.

 
Zawody w Strzelectwie Sportowym 2014 PDF Drukuj
wtorek, 08 lipca 2014 06:03

 
Zmiana adresu e-mail Urzędu Gminy PDF Drukuj
piątek, 04 lipca 2014 13:50

Korespondencję elektroniczną do Urzędu Gminy Zakrzówek prosimy kierować na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pozostałe adresy e-mail oraz kontakt telefoniczny znajduje się w zakładce „Wykaz telefonów” (przejdź)

 
Ulga dla rodzin wielodzietnych w opłacie za odpady komunalne PDF Drukuj
piątek, 04 lipca 2014 10:24

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że uchwałą Rady Gminy wprowadzono ulgę związaną z opłatą za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Zakrzówek. Mogą z niej skorzystać gospodarstwa, w których jest więcej niż dwoje dzieci (za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców bądź opiekunów prawnych i dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia). Miesięczna opłata od ww. gospodarstwa domowego wynosi 18,00 zł.

W celu skorzystania z  ulgi, należy zmienić dane zawarte w  poprzedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tut. Urzędzie (pokój 3D lub 4D).

 
"Biznes-Start" PDF Drukuj
środa, 02 lipca 2014 05:59

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt "Biznes-Start" mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego oraz świdnickiego poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby przy wsparciu finansowym w postaci bezzwrotnej dotacji utworzy przedsiębiorstwa funkcjonujące przez okres co najmniej jednego roku. Szczegóły naboru do projektu na plakacie i na stronie internetowej fundacja.lublin.pl

 
Podpisanie umowy na kolektory słoneczne PDF Drukuj
środa, 25 czerwca 2014 13:30

W dniu 25 czerwca 2014r. Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha podpisał z Konsorcjum w składzie: EcoExperts s.c. oraz Flexipower Group Sp. z o.o. umowę na instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zakrzówek. Wartość inwestycji po przetargu to 5 312 474,18 zł. Na zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia 476 domów z terenu gminy wzbogaci się o instalację solarną do podgrzewania wody użytkowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2014 r.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania pn.: Montaż kolektorów słonecznych drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zdjęcia z podpisania umowy.

 
Absolutorium dla Wójta Gminy Zakrzówek PDF Drukuj
wtorek, 24 czerwca 2014 11:04

Absolutorium dla Wójta Gminy Zakrzówek jednogłośnie

W dniu dzisiejszym odbyła się  XLIV sesja Rady Gminy Zakrzówek, w trakcie której obecni radni w liczbie 13, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzówek oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Zakrzówek Panu Grzegorzowi Lemiecha absolutorium za 2013 rok.

Wójt, w imieniu swoim i podległych mu pracowników, podziękował radnym za zaufanie i akceptację jego działań na rzecz rozwoju Gminy Zakrzówek oraz za udzielenie absolutorium.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 47
Kapitał ludzki Projekt "Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia europejska