Imieniny obchodzą:
Najnowsze
„WIEDZA UMACNIA” PDF Drukuj
środa, 09 kwietnia 2014 11:02

9 kwietnia b.r. Wójt Gminy Zakrzówek – Grzegorz Lemiecha podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem oraz Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem o dofinansowanie projektu „Wiedza umacnia” realizowanego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej…
 
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 11:50

 

 

 

 

 

 

 

Usuwanie azbestu i wyrobów

zawierających azbest

 

Wzorem lat poprzednich gmina Zakrzówek przystąpiła w 2014 roku do  realizacji zadania pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Otrzymana dotacja w kwocie 9 000 zł jest udzielona przez WFOŚiGW w Lublinie na podstawie umowy o współfinansowaniu zawartej z NFOŚiGW  w  ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą, Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania obejmie 100 % udokumentowanych  i zaakceptowanych przez Fundusz kwalifikowanych kosztów zadania tj.  kosztów demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest, w tym 50 % ze środków WFOŚiGW w Lublinie i 50 % ze środków NFOŚiGW.

 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 08:50

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma: komputer (zestaw komputerowy) bezpłatny dostęp do Internetu szkolenie z zakresu obsługi komputera.Gmina Zakrzówek otrzymała do rozdysponowania 20 sztuk zestawów komputerowych z dostępem do internetu.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-Osoby z gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,

-Osoby wychowujące dzieci i młodzież uczącą się, będące w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do otrzymywania stypendium socjalnego przez dziecko.

-Osoby niepełnosprawne,

-Osoby z grupy 50+,

-Rodziny zastępcze,

-Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny (warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu).

Termin rekrutacji 24 marca – 30 kwietnia 2014 r.

Informacja o Projekcie

Regulamin Rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2

Oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik nr 3

Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych - załącznik nr 4

Opinia OPS - załącznik nr 5

Miejsce składania dokumentów - załącznik nr 6

 
Zebranie wiejskie w miejscowości ZAKRZÓWEK-WIEŚ ! PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 08:49

W dniu 9 KWIETNIA 2014 roku (środa) o godzinie 17.00 w Remizie OSP Zakrzówek Wieś odbędzie się zebranie wiejskie, w którym udział wezmą: Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Filip Pastucha. oraz Łukasz Drozd przedstawiciel placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Informacja Wójta o realizacji zadań w 2013r. i planowanych przedsięwzięciach na 2014r.
3. Sprawy bieżące (kolektory słoneczne)
4. Wnioski mieszkańców.

Dodatkowo uczestnicy zebrania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących naborów wniosków na dopłaty obszarowe na rok 2014 oraz działań ułatwiających start młodym rolnikom, a także informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
Zebranie wiejskie w miejscowości RUDNIK DRUGI ! PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 08:39

W dniu 8 KWIETNIA 2014 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w Remizie OSP Rudnik Drugi odbędzie się zebranie wiejskie, w którym udział wezmą: Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Filip Pastucha. oraz Łukasz Drozd przedstawiciel placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Informacja Wójta o realizacji zadań w 2013r. i planowanych przedsięwzięciach na 2014r.
3. Sprawy bieżące (kolektory słoneczne)
4. Wnioski mieszkańców.

Dodatkowo uczestnicy zebrania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących naborów wniosków na dopłaty obszarowe na rok 2014 oraz działań ułatwiających start młodym rolnikom, a także informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
Masz głos Masz wybór PDF Drukuj
wtorek, 01 kwietnia 2014 07:33

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Fundacji im. Stefana Batorego zwracam się z prośbą o pomoc w poinformowaniu organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, a także bibliotek, szkół i domów kultury działających na Państwa terenie o możliwości udziału w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

informacja

 
ROLNICY I OGRODNICY ! PDF Drukuj
wtorek, 01 kwietnia 2014 07:29

GŁÓWNYM ZAPYLACZEM ROŚLIN

UPRAWNYCH JEST PSZCZOŁA MIODNA

 
Zebranie wiejskie w miejscowości STUDZIANKI ! PDF Drukuj
piątek, 28 marca 2014 12:10

W dniu 11 KWIETNIA 2014 roku (piątek) o godzinie 17.00 w Szkole w Studziankach odbędzie się zebranie wiejskie, w którym udział wezmą: Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Filip Pastucha. oraz Łukasz Drozd przedstawiciel placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Informacja Wójta o realizacji zadań w 2013r. i planowanych przedsięwzięciach na 2014r.
3. Sprawy bieżące (kolektory słoneczne, remont budynku ośrodka zdrowia)
4. Wnioski mieszkańców.

Dodatkowo uczestnicy zebrania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących naborów wniosków na dopłaty obszarowe na rok 2014 oraz działań ułatwiających start młodym rolnikom, a także informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
Zebranie wiejskie w miejscowości RUDNIK PIERWSZY ! PDF Drukuj
piątek, 28 marca 2014 12:08

W dniu 3 KWIETNIA 2014 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w Remizie OSP w Rudniku Pierwszym odbędzie się zebranie wiejskie, w którym udział wezmą: Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Filip Pastucha. oraz Łukasz Drozd przedstawiciel placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Informacja Wójta o realizacji zadań w 2013r. i planowanych przedsięwzięciach na 2014r.
3. Sprawy bieżące (kolektory słoneczne)
4. Wnioski mieszkańców.

Dodatkowo uczestnicy zebrania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących naborów wniosków na dopłaty obszarowe na rok 2014 oraz działań ułatwiających start młodym rolnikom, a także informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
Dokumenty Zastrzeżone PDF Drukuj
czwartek, 27 marca 2014 08:12

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 43
Kapitał ludzki Projekt "Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia europejska