Imieniny obchodzą:
Najnowsze
Turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Kraśnickiego w ramach obchodów Kanonizacji Jana Pawła II PDF Drukuj
czwartek, 24 kwietnia 2014 06:44

Powiat Kraśnicki przy współpracy z Gminą Trzydnik Duży oraz KS GOK Trzydnik Duży organizuje Turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Kraśnickiego w ramach obchodów Kanonizacji Jana Pawła II. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Zakrzówek do udziału w sportowych zmaganiach. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

 
Informacja PDF Drukuj
czwartek, 24 kwietnia 2014 05:46

Informuje się mieszkańców gminy Zakrzówek, że organizowane  spotkanie przez firmę ,, PROMAG „ w sali  Domu Kultury w Zakrzówku w dniu 25.04.2014 r. o godz. 17:00  oraz prowadzona działalność tej firmy w sprawie  montowania baterii słonecznych nie ma żadnego związku z realizowanym programem solarowym w 2014 r. przez Gminę Zakrzówek.


Wójt Gminy Zakrzówek

Grzegorz Lemiecha

 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III PDF Drukuj
środa, 23 kwietnia 2014 00:01

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma: komputer (zestaw komputerowy) bezpłatny dostęp do Internetu szkolenie z zakresu obsługi komputera.Gmina Zakrzówek otrzymała do rozdysponowania 20 sztuk zestawów komputerowych z dostępem do internetu.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

-Osoby z gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,

-Osoby wychowujące dzieci i młodzież uczącą się, będące w trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej do otrzymywania stypendium socjalnego przez dziecko.

-Osoby niepełnosprawne,

-Osoby z grupy 50+,

-Rodziny zastępcze,

-Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny (warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu).

Termin rekrutacji 24 marca – 30 kwietnia 2014 r.

Informacja o Projekcie

Regulamin Rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2

Oświadczenie o wysokości dochodów - załącznik nr 3

Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych - załącznik nr 4

Opinia OPS - załącznik nr 5

Miejsce składania dokumentów - załącznik nr 6

 
Ogłoszenie o bezpańskich psach PDF Drukuj
środa, 23 kwietnia 2014 00:00

W miejscowości Zakrzówek znaleziono bezpańską, młodą, rasową suczkę. Osoby zainteresowane, które mogą dać dom pieskowi prosimy o kontakt pod nr tel. (81) 821 51 31 lub osobiście w Urzędzie Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24, pokój nr 3D.

 
Informacja z sesji Rady Gminy Zakrzówek w dniu 16 kwietnia 2014r. PDF Drukuj
czwartek, 17 kwietnia 2014 12:04

16 kwietnia 2014 odbyła się XLII Sesja VI kadencji Rady Gminy Zakrzówek. W ramach dobrej współpracy Gminy Zakrzówek ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku w sesji udział wzięli: Starosta Kraśnicki - Andrzej Maj, Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku – Marek Kos oraz zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku – Józef Wójcik. Zaproszeni goście przedstawili główne działania służące rozwojowi powiatu kraśnickiego oraz pozytywnie wpływające na poprawę jakości życia jego mieszkańców, a także udzielali odpowiedzi na nurtujące Radnych Gminy Zakrzówek pytania.

Więcej…
 
Przyjaźni Środowisku 2014 PDF Drukuj
czwartek, 17 kwietnia 2014 11:25

Zapraszamy do udziału w konkursach:

Bajkowe rady jak segregować odpady -Plakat. - Regulamin konkursu

Drugie życie odpadu - Plakat. - Regulamin konkursu

Na odpady mamy rady - Plakat. - Regulamin konkursu

Nasza ekologiczna Gmina - Plakat. - Regulamin konkursu

Piękna nasza Gmina cała - Plakat. - Regulamin konkursu

Stan po zielonej stronie mocy - Plakat. - Regulamin konkursu

 
„WIEDZA UMACNIA” PDF Drukuj
środa, 09 kwietnia 2014 11:02

9 kwietnia b.r. Wójt Gminy Zakrzówek – Grzegorz Lemiecha podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem oraz Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem o dofinansowanie projektu „Wiedza umacnia” realizowanego w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej…
 
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 11:50

 

 

 

 

 

 

 

Usuwanie azbestu i wyrobów

zawierających azbest

 

Wzorem lat poprzednich gmina Zakrzówek przystąpiła w 2014 roku do  realizacji zadania pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Otrzymana dotacja w kwocie 9 000 zł jest udzielona przez WFOŚiGW w Lublinie na podstawie umowy o współfinansowaniu zawartej z NFOŚiGW  w  ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą, Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania obejmie 100 % udokumentowanych  i zaakceptowanych przez Fundusz kwalifikowanych kosztów zadania tj.  kosztów demontażu, transportu i składowania materiałów budowlanych zawierających azbest, w tym 50 % ze środków WFOŚiGW w Lublinie i 50 % ze środków NFOŚiGW.

 
Zebranie wiejskie w miejscowości ZAKRZÓWEK-WIEŚ ! PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 08:49

W dniu 9 KWIETNIA 2014 roku (środa) o godzinie 17.00 w Remizie OSP Zakrzówek Wieś odbędzie się zebranie wiejskie, w którym udział wezmą: Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Filip Pastucha. oraz Łukasz Drozd przedstawiciel placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Informacja Wójta o realizacji zadań w 2013r. i planowanych przedsięwzięciach na 2014r.
3. Sprawy bieżące (kolektory słoneczne)
4. Wnioski mieszkańców.

Dodatkowo uczestnicy zebrania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących naborów wniosków na dopłaty obszarowe na rok 2014 oraz działań ułatwiających start młodym rolnikom, a także informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
Zebranie wiejskie w miejscowości RUDNIK DRUGI ! PDF Drukuj
czwartek, 03 kwietnia 2014 08:39

W dniu 8 KWIETNIA 2014 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w Remizie OSP Rudnik Drugi odbędzie się zebranie wiejskie, w którym udział wezmą: Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku Filip Pastucha. oraz Łukasz Drozd przedstawiciel placówki terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Informacja Wójta o realizacji zadań w 2013r. i planowanych przedsięwzięciach na 2014r.
3. Sprawy bieżące (kolektory słoneczne)
4. Wnioski mieszkańców.

Dodatkowo uczestnicy zebrania będą mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących naborów wniosków na dopłaty obszarowe na rok 2014 oraz działań ułatwiających start młodym rolnikom, a także informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 44
Kapitał ludzki Projekt "Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia europejska