Imieniny obchodzą:
Zakrzówek
Informacje o gminie PDF Drukuj
środa, 21 listopada 2007 12:44

 

POŁOŻENIEGmina Zakrzówek położona jest w południowo - zachodniej części województwa lubelskiego,  w powiecie kraśnickim, na północny wschód od miasta powiatowego -Kraśnika. Graniczy z następującymi gminami: Kraśnik, Wilkołaz, Szastarka (powiat kraśnicki), Batorz (powiat janowski), Zakrzew, Bychawa, Strzyżewice (powiat lubelski).

Siedziba Urzędu Gminy w Zakrzówku jest oddalona od miejscowości:
 • Kraśnik - 12 km
 • Lublin - 38 km
 • Janów Lubelski - 38 km
Biorąc pod uwagę podział Polski na jednostki geograficzne, obszar gminy jest położony na Wyżynie Lubelskiej, na pograniczu lekko   falistej   Wyniosłości   Giełczewskiej  i  silnie  urzeźbionego pagórkowatego Roztocza Zachodniego.
Przez teren gminy przebiega górny odcinek biegu rzeki Bystrzycy.
Południowa  część  gminy  znajduje się w granicach Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Gmina ma powierzchnię 9,908 ha a w jej skład wchodzi 16 sołectw o łącznej liczbie mieszkańców 6943 osób (stan na 31.12.2011). Dominującym działem tutejszej gospodarki jest rolnictwo, 2/3 użytków rolnych stanowią gleby klasy III. Na terenie gminy istnieje 6 szkół podstawowych, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła rolnicza, technikum rolnicze dla pracujących i gimnazjum. Gminę przecina droga wojewódzka nr 842 relacji Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw będąca w układzie komunikacyjnym łącznikiem między dwoma drogami krajowymi o funkcji dróg ekspresowych S - 19 oraz S - 17. Uruchomiona w Bystrzycy biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków i system kanalizacji, odbiera nieczystości od 458 dostawców, gdzie łącznie korzysta ok. 1830 osób w trzech sołectwach. Czternaście z szesnastu sołectw zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu gminnego co stanowi 96% zwodociągowania. Woda z ujęć głębinowych jest bardzo dobrej jakości i posiada wysokie walory smakowe.
Zakrzówek stwarza możliwości lokalizacji niewielkich i nieuciążliwych dla środowiska obiektów przemysłowych. Przedsiębiorcom gwarantuje się pozyskanie wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności oraz niskie stawki podatku od nieruchomości. Nieskażone tereny z dobrymi glebami stanowią bazę dla przetwórstwa i produkcji zdrowej żywności.

Położenie gminy u źródeł rzeki Bystrzycy na terenach atrakcyjnych krajobrazowo, w otoczeniu lasów stwarza możliwości rozwoju agroturystyki i wypoczynku. Dla zapewnienia czystości wód w rzece prowadzona będzie w następnych latach budowa dalszych etapów kanalizacji Bystrzycy, Sulowa, Zakrzówka i Zakrzówka-Wsi.

W każdy piątek gmina zaprasza na targi odbywające się na utwardzonym placu przy ul. Targowej w Zakrzówku.

Działalność gospodarczą w chwili obecnej prowadzi ok. 230 podmiotów gospodarczych.

 
INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE ZAKRZÓWEK

Powierzchnia gminy - 99,09 km2

Wodociągi, kanalizacja

Sieć wodociągowa (magistralna) - 105 km
Ilość przyłączy domowych - 1751 szt.
Ilość przyłączy zakładowych - 31 szt.
Ilość osób korzystających z wodociągu - 6700 osób
Ilość hydrantów w gminie Zakrzówek - 483 szt.
Liczba sołectw posiadających sieć wodociągową - 14
Oczyszczalnia ścieków - Bystrzyca "BIO-PAK"
o przepustowości 400 m3/dobę
Długość sieci kanalizacyjnej - 20,3 km
Ilość przykanalików - 458 szt.
Ilość osób korzystających z kanalizacji - 1830 osób
Liczba sołectw posiadających sieć kanalizacyjną - 3


Komunikacja

Komunikacja
Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw;
 • Drogi powiatowe długość 62,5 km w tym:
  - utwardzone 55,2
  - gruntowe 7,3
 • Drogi gminne 55 km w tym:
  - utwardzone 23,12 km
  - gruntowe 31,88 km
 • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych ogółem 48 km w tym:
  - utwardzonych 3,92 kmRolnictwo

Ilość gospodarstw rolnych 1358 szt
Średnia wielkość gospodarstwa 5,0 ha
Użytki rolne 8410 ha
Grunty rolne 7766 ha
Łąki i pastwiska 348 ha 
Lasy 504 ha
Sady 226 haTelefonizacja 

Wykonana w 100 % we wszystkich sołectwach.


Gospodarka odpadami 

Zezwolenie na odbiór odpadów stałych i ciekłych z terenu gminy Zakrzówek posiadają cztery firmy :
- Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania Sp. z o.o. Kraśnik
- Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych "WOD-BUD" Sp. z o.o. Kraśnik
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EKOLAND", Kraśnik
- Firma "AS" Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Kraśnik

Gmina należy do Związku Komunalnego Gmin pn. "Strefa Usług Komunalnych" obejmującego zasięg powiatu kraśnickiego.


Ekologia
Zbiorniki wodne:

 • Zakrzówek o pow. 4,5 ha  w tym lustro wody 2,4ha poj. 36,5 tys m3
 • Sulów o pow. 1,36 ha poj. 8 tys m3
 • Studzianki o pow. 1,24 ha
 • Klasa Czystości - II
 • W południowej części gminy występuje Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący ok. 50% obszaru gminy.
 • Długość rzeki "Bystrzycy" na terenie gminy - 14500 mb
PRZEMYSŁ

Na terenie gminy Zakrzówek nie ma zakładów przemysłowych. Istnieją zaś jednostki zajmujące się przetwórstwem, rzemiosłem i drobną wytwórczością.

Największą z nich jest Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "Jutrzenka".

 • Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa "Jutrzenka"
  23 - 213 Zakrzówek ul. Kościuszki 15
  tel/fax 82-15-043
  tel. 82-15-052

Prezes Zarządu - inż Zbigniew Bryczek
Zastępca Prezesa - Grażyna Bąk
Przewodniczacy Rady Nadzorczej - Andrzej Pastucha


Spółdzielnia prowadzi usługowy ubój trzody oraz sprzedaż półtusz i ćwierci wieprzowych.

Czynne od 7:00 do 15:00.

Tel.   81 8215016

Kom. 667 955 730

 

Spółdzielnia prowadzi 10 placówek detalicznych. Główne profile działalności spółdzielni to:

 • sprzedaż materiałów budowlanych, nawozów, środków ochrony roślin
 • sprzedaż paliw
 • produkcja pieczywa
 • ubojnia zwierząt
Pozostałe jednostki to zakłady produkcji wyrobów z gumy, tartak, cegielnie.

Gmina Zakrzówek stwarza możliwości lokalizacji niewielkich i nieuciążliwych dla środowiskaobiektów produkcyjnych, przedsiębiorcom gwarantuje wykwalifikowaną kadrę pracowników różnych specjalności oraz niskie stawki podatku od nieruchomości.

 
Kapitał ludzki Projekt "Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unia europejska